GIỚI THIỆU CHUNG
Quan điểm hoạt động VEDICO (02-05-2011)

VEDICO luôn quyết tâm nỗ lực để đáp ứng mong mỏi củ Quý khách hàng, học viên trong và ngoài nước với dịch vụ của VEDICO về dịch thuật cao cấp và đào tạo dịch thuật thực hành chất lượng cao. Đề hiện thực hóa mục tiêu, VEDICO luôn thực hiện và bám sát những tiêu chí hoạt động của mình:

 

Đối tác nước ngoài của VEDICO (06-09-2010)

 Trong những năm qua, VEDICO EDU-TECH PROJECT đã và đang xúc tiến hợp tác đối ngoại với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các trường ĐH nước ngoài qua các dịch vụ Dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) cũng như hợp tác Giáo dục (Du học) - Study-Tour, Lập dự án đầu tư

Trang  1   2   3