TIN TỨC - SỰ KIỆN
Lịch Khai giảng tháng 3 2018

VEDICO EDU tổ chức các lớp Luyện dịch thực hành chất lượng cao theo nhu cầu của học viên, cũng như hỗ trợ học phí, học bổng... và từ đó chọn ra đội ngũ CTV biên và phiên dịch cho các Dự án VEDICO. Lịch khai giảng sẽ được cập nhật liên tục (tùy theo nhu cầu số lượng học viên đăng ký). Mỗi lớp khống chế Số lượng theo quy định của VEDICO.

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 3 / 2018

(OPENING SCHEDULE – Mar., 2018)

 

 

No.

Class

Code

Month

Date

to Start

 

No. of Lesson

No. of student

Notes

Time

 

Start

Finish

1

Biên dịch 1

BD1-

049

March 

01

Thursday

6.30pm

 8.30pm 

14

12

 

2

Biên dịch 1 (Chủ nhật)

PD1-050

 

March   

11

Sunday

8:00am 

 12:00 07 12 

 

 

                 

 

3

Phiên dịch Conse

PD1-064

March  

 11

Sunday

8:00am

12:00

06

10

 

 

 

               

 

4

Phiên dịch Cabin

PD2-033

 March 

 

25 

 

 

Sunday

 

 

2:00pm 

 

 6:00pm 06 

10

 

 

Một số Lưu ý:


1- Các lớp Biên dịch học buổi tối: Học 2 tiếng, từ 6.30-8.30pm. Lớp Biên dịch Tổng hợp (BD 1) sẽ học thứ Ba và Năm; Lớp Biên dịch Nâng cao (BD2) học vào thứ Hai và Sáu hàng tuần. 

 

2- Các lớp Phiên dịch học cuối tuần (Chủ Nhật): Học 04 tiếng (thực hành, nâng cao khả năng chống đỡ và áp lực theo mô hình Hội thảo/ hội nghị). Lớp PD consecutive 8:00-12:00 và Lớp PD Cabin 2:00pm - 6:00pm

 

 Học viên xem Quy trình/ thủ tục đăng ký học tại đây (hãy Bấm vào đây để xem chi tiết)

 

*** Tham khảo cách Thức học theo hình thức Thực tiễn và Ứng dụng vào công việc: 

 

http://www.daotaodichthuat.edu.vn/article/34-TU-LIEU-VEDICO/