LỊCH KHAI GIẢNG
Lịch khai giảng tháng 11

 Hàng tháng VEDICO có tổ chức các lớp luyện chất lượng cao theo nhu cầu cử học viên, cũng như hỗ trợ học phí, học bổng cho các học viên theo các mức độ ưu tiên thuộc Dự án VEDICO EDU-TECH PROJECT. Lịch khai giảng sẽ được cập nhật liên tục trong tháng, tùy theo nhu cầu số lượng học viên. Tuy nhiên mỗi lớp khống chế Số lượng theo quy định của VEDICO.

Trang  1   2