ĐÀO TẠO VEDICO - Lớp biên dịch tiếng Anh
Lớp biên dịch tiếng anh cao cấp

VEDICO-EDU thường xuyên mở các lớp Luyện và nâng cao Kỹ năng Biên dịch: Dịch thuật Trung và Cao cấp (TRANS 1 & 2 ; INTERP 1 & 2), ngắn hạn và dài hạn cho mọi đối tượng. Quý vị và các bạn hãy liên hệ để trải nghiệm với VEDICO về các khóa học cao cấp này nhé!

Lớp tiếng anh chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên ngành nâng cao và chuyên sâu theo 12 chuyên ngành Nổi bật trong nền kinh tế, hoạt động xã hội, kỹ thuật ... được coi là thế mạnh của VEDICO, bởi vì VEDICO rất hiểu về nhu cầu của các doanh nghiệp, cá nhân đối với bộ môn tiếng Anh chuyên ngành

Trang  1   2