LỚP BIÊN DỊCH
Lớp biên dịch tiếng Anh nâng cao (10-10-2016)

Đối tượng học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) hay còn gọi là dịch viết và dịch nói là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu, chi tiết, văn phong nghi thức và cao cấp, vì vậy học viên khóa học này đòi hỏi phải có những kiến thức và kỹ năng qua căn bản, chi tiết được cụ thể như sau: 

 

Lớp Biên dịch tiếng Anh tổng hợp (03-10-2016)

Đối tượng học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) hay còn gọi là dịch viết và dịch nói là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu, chi tiết, văn phong nghi thức và cao cấp, vì vậy học viên khóa học này đòi hỏi phải có những kiến thức và kỹ năng qua căn bản, chi tiết được cụ thể như sau:

Điều kiện để học lớp Biên dịch tổng hợp (05-09-2016)

Bằng kinh nghiệm giảng dạy Biên – Phiên dịch của VEDICO (mỗi  năm VEDICO đã thực hiện hàng trăm Dự án dịch, hợp đồng dịch và hỗ trợ đào tạo được hơn 20 khóa học, cung ứng cho thị trường việc làm hàng trăm biên dịch có kỹ năng làm việc thực tế, xác thực với nghề nghiệp); sau các cuộc họp hội đồng chuyên môn gồm các Giảng viên trong và ngoài VEDICO EDU PROJECT.

Giảng viên dạy biên dịch tại VEDICO (05-10-2015)

Các lớp học đều được hỗ trợ, trợ giúp về học phí, với tinh thần đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà và giúp nhân lực trẻ ở Việt Nam có một kỹ năng, kiến thức Dịch thuật thật tốt trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế. VEDICO dành Quỹ phát triển Dự án VEDICO EDU-TECH PROJECT để trang trải:

Lý thuyết học biên dịch (03-10-2011)

Tài liệu học biên dịch tiếng Anh bao gồm tài liệu được tham khảo, sưu tầm qua các nguồn báo chí, tin tức, sách, giáo trình, các loại tài liệu Dự án (gồm cấp Chính phủ, Bộ ngành, Tập đoàn trong và ngoài nước) đầu tư, kỹ thuật, xây dựng, hợp đồng nói chung. Đặc biệt là Bộ tài liệu về biên dịch