VIDEO CLIPS
Video Clip lớp học Phiên dịch đuổi

Hệ thống bài học DEMO được tải trên Youtube - VEDICO channels để giúp Học viên theo dõi và định hướng đợc việc Học dịch thuật tại VEDICO. Đây chỉ là một phần trong Chương trình học, các Bài học Full được VEDICO-EDU quản lý, kiểm soát trong Thư viện VEDICO. Để trải nghiệm thật và Thực hành trực tiếp tại VEDICO, học viên liên hệ trực tiếp và tham gia Khóa học tại VEDICO-EDU để có được kết quả học tập Hiệu quả

Video Clip lớp học Biên dịch VEDICO

 Hệ thống bài học DEMO được tải trên Youtube - VEDICO channels để giúp Học viên theo dõi và định hướng đợc việc Học dịch thuật tại VEDICO. Đây chỉ là một phần trong Chương trình học, các Bài học Full được VEDICO-EDU quản lý, kiểm soát trong Thư viện VEDICO. Để trải nghiệm thật và Thực hành trực tiếp tại VEDICO, học viên liên hệ trực tiếp và tham gia Khóa học tại VEDICO-EDU để có được kết quả học tập Hiệu quả.

VEDICO xin giới thiệu một số đường LINK sau cho các bạn tham khảo:

 

Video Clip lớp học Phiên dịch Cabin

Hệ thống bài học DEMO được tải trên Youtube - VEDICO channels để giúp Học viên theo dõi và định hướng đợc việc Học dịch thuật tại VEDICO. Đây chỉ là một phần trong Chương trình học, các Bài học Full được VEDICO-EDU quản lý, kiểm soát trong Thư viện VEDICO. Để trải nghiệm thật và Thực hành trực tiếp tại VEDICO, học viên liên hệ trực tiếp và tham gia Khóa học tại VEDICO-EDU để có được kết quả học tập Hiệu quả