HỖ TRỢ VIỆC LÀM
Việc làm Dịch thuật Quí 2/ 2019
  • The criteria for selection are: Professionals with key positions in public, private and NGO sectors; University degree (minimum 3 years) and several years of professional experience (or an equivalent combination of training and experience); Employer's letter of commitment; Proficiency either in English, French or Spanish.
Việc làm Biên, phiên dịch Quý 1/2019

 Đối tượng là sinh viên các trường ĐH Hà Nội (HANU), ĐH NN (HULIS), Ngoại thương (FTU), … hoặc sinh viên các trường thuộc chuyên ngành tiếng Anh Biên – Phiên dịch (Các tỉnh thành trên cả nước), có khả năng dịch thuật các chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là tài liệu kỹ thuật và báo cáo chuyên ng&

VEDICO tuyển CTV biên dịch

 Đối tượng là người Việt Nam, việt kiều, người nước ngoài, không phân biệt vị trí địa lý (Các tỉnh thành trên cả nước, các quốc gia trên thế giới). Dịch thuật các chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là tài liệu kỹ thuật, chất lương cao, giàu kinh nghiệm với tư chất tốt, phẩm chất tốt, sẵn sàng cùng VEDICO phát triển.

Quy định về Công chứng bản dịch năm 2019

 1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nư

Tuyển Giảng viên cao cấp Dịch thuật

Ưu tiên những cán bộ/ giáo viên giảng dạy ở các trường ĐH về đúng chuyên môn Dịch thuật (kinh nghiệm trên 15 năm), nhưng có tham gia các dự án Biên dịch tài liệu của VEDICO (dịch tài liệu, biên tập tài liệu)

Việc làm về Biên dịch cao cấp

Đối tượng là sinh viên các trường ĐH Hà Nội (HANU), ĐH NN (HULIS), Ngoại thương (FTU), … hoặc sinh viên các trường thuộc chuyên ngành tiếng Anh Biên – Phiên dịch (Các tỉnh thành trên cả nước), có khả năng dịch thuật các chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là tài liệu kỹ thuật và báo cáo chuyên ngành cho các Dự án về phát triển Hạ tầng, Khu đô thị, Kinh tế-Xã hội.