HỌC NGOẠI KHÓA - Thực tập tại hội thảo, hội nghị
Thực tập tại hội thảo, hội nghị

Ngoài các bài học trên lớp ra, Học viên VEDICO EDU có thể tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ VEDICO CLUB, học ngoại khóa, thực hành tại các Hội nghị, Hội thảo thực tế do VEDICO JSC., tổ chức cho các đối tác tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và T.P HCM. VEDICO Cung cấp dịch vụ sự kiện kèm phiên dịch cao cấp, như vậy cơ hội thực hành cho Học viên là điều thuận tiện, mang lại hiệu quả học tập cao..