GIỚI THIỆU CHUNG - Đối tác của VEDICO
Đối tác cấp Bộ, Tập đoàn (01-09-2015)
Hợp tác và phát triển với Đối tác ở các cấp đều giúp VEDICO học hỏi, và nâng cao chuyên môn/ dịch vụ của mình. Cũng nhờ đó, chúng tôi được học hỏi nhiều kinh nghiệm – có thể nói “thời gian + sự ham tìm hiểu, học hỏi” là chìa khoá cho mỗi dịch giả, mỗi dịch thuật viên...
Đối tác trong nước của VEDICO (01-09-2015)

Dịch thuật VEDICO ra đời nhằm phục vụ mọi tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong xã hội. Sứ mệnh của chúng tôi là làm cầu nối ngôn ngữ giúp khách hàng biện pháp giải quyết ngôn ngữ tối ưu, vượt qua rào cản ngôn ngữ một cách thuận lợi và hiệu quả nhất, nhằm tiếp cận với nền khoa học, văn hoá, xã hội, kinh tế…

Đối tác các trường Đại học (01-09-2014)

CTHĐQT, Chủ biên, Hội đồng và toàn thể các thành viên Ban biên tập chân thành xin cảm ơn các Bộ, Uỷ Ban, Tổng công ty, Tập đoàn, công ty, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước đã hợp tác với VEDICO JSC., và có những góp ý sắc đáng chân thành trong qu&

Đối tác nước ngoài của VEDICO (06-09-2010)

 Trong những năm qua, VEDICO EDU-TECH PROJECT đã và đang xúc tiến hợp tác đối ngoại với nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các trường ĐH nước ngoài qua các dịch vụ Dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) cũng như hợp tác Giáo dục (Du học) - Study-Tour, Lập dự án đầu tư