VIDEO HỌC DỊCH - Học phiên dịch Cabin
Luyện dịch cabin tại VEDICO

Phiên dịch song song (thường gọi là phiên dịch Cabin) là loại hình phiên dịch khó nhất và đòi hỏi nhiều yếu tố (Demanding Job). Chính vì thế ở trình độ này, người học phải rèn luyện bài bản, thực tiễn (lý thuyết được lồng ghép trong quá trình luyện) các kỹ năng thực hành chuyên sâu, xử lý tình huống, các mẹo, kỹ năng, công tác chuẩn bị, làm quen và sử dụng tốt thiết bị...