GIỚI THIỆU CHUNG - Hình ảnh nổi bật VEDICO
Luyện thực hành biên phiên dịch

Dưới đây là hình ảnh nổi bật về Dự án nâng cao năng lực Dịch thuật VEDICO phát triển cùng CONSTECH - KOREA, bao gồm: Xây dựng Đại từ điển chuyên ngành và Luyện dịch thuật (Biên và Phiên dịch) cao cấp với hỗ trợ về Tài chính và Chuyên môn của VEDICO JSC., và CONSTECH - KOREA

Hình ảnh phiên dịch của VEDICO

VEDICO đã và đang thực hiện rất thành công các buổi Hội thảo, hội nghị, các sự kiện cấp Quốc tế, Quốc gia, Bộ ngành trong và ngoài nước. Các sự kiện này do các Chuyên gia, giảng viên, phiên dịch viên cao cấp (senior interpreters) thuộc biên chế của VEDICO. Đây có thể nói là thế mạnh của VEDICO trong ngành Dịch thuật tại Việt Nam, xét về Cấp độ dịch và Chất lượng phục vụ.

Hình ảnh Dự án VEDICO 01

Bạn có thể vao đường Link này để tham khảo mục Hình ảnh VEDICO - phiên dịch. Chúng tôi sẽ update nhiều hơn có thể!