GIỚI THIỆU CHUNG - Đội ngũ của VEDICO
Đội ngũ Giảng viên dịch thuật là ai?

Như quý vị và các bạn học viên đã biết, Dịch vụ đào tạo là một dịch vụ/ hàng hóa đặc biệt, đòi hỏi phải có sự đầu tư công sức, trí tuệ và tiền của để có được một SẢN PHẨM chất lượng, và hữu ích cho xã hội. VEDICO luôn nghĩ đến điều đó và sẵn sàng đầu tư cho Đội ngũ CBNV và Giảng viên của mình.

Đội ngũ Giảng viên VEDICO

VEDICO JSC., có một đội ngũ Nhân sự từ Ban Lãnh đạo cho đến CBNV, cộng tác viên (CTV) về dịch thuật, đào tạo ngoại ngữ có kinh nghiệm sâu và tâm huyết với nghề. Để có được một đội ngũ như vậy, VEDICO luôn cố gắng ở mọi Khâu: sàng lọc, kiểm tra, đánh giá, thử thách... cũng như các chính sách, chế độ đãi ngộ hợp lý. 

Đội ngũ quản lý và Cố vấn

Để có thể trở thành Tập đoàn “Thực thụ”, VEDICO đang chuẩn bị và từng bước xây dựng, cấu trúc Doanh nghiệp để làm tốt các thành tố kinh tế (K, H, R, T). VEDICO bám theo chiến lược Tổng thể, trong đó chiến lược Nhân sự (Human) được ưu tiên một bước và coi đó là Trọng số “Con người làm nên Tất cả”.