TÀI NGUYÊN
Tài liệu luyện phiên dịch chuyên ngành

VEDICO cung cấp cho các bạn học viên và Quý vị nói chung về Tuyển tập các Bài thuyết trình về học Phiên dịch (theo chủ đề) qua các Slides (Powerpoint) mà do Dự án VEDICO EDU thực hiện, cũng như các Bài soạn của học viên các khóa luyện phiên dịch tại VEDICO.

Danh sách bộ từ điển tra cứu hữu dụng

 Đến với VEDICO, các bạn có thể được hỗ trợ tra từ điển Chuyên ngành (15 chuyên ngành nổ bật trong nền kinh tế, xã hội) trong tủ sách VEDICO DATA. Ngoài ra VEDICO EDU-TECH PROJECT còn có cơ sở dữ liệu Thuật ngữ chuyên ngành ở mức chuyên sâu được tích lũy, sưu tầm và biên soạn qua suốt quá trình làm các Dự án dịch thuật, hợp đồng dịch thuật của VEDICO JSC., 

1000 bài hát tiếng Anh kèm Lyrics

 Với 1000 bài hát tiếng Anh, có cả lời (Lyrics), có Video, có Audio, chắc chắn VEDICO sẽ mang lại cho các bạn một kho dự liệu các bài hát hay về tiếng Anh và đặc biệt là sẽ có dạng bài tập để các bạn vừa nghe, lại vừa có thể làm thêm bài tập luyện NGHE và tăng vốn TỪ VỰNG của mình. 

Tài liệu học phiên dịch tiếng anh

 Tài liệu học biên dịch tiếng Anh bao gồm tài liệu được tham khảo, sưu tầm qua các nguồn báo chí, tin tức, sách, giáo trình, các loại tài liệu Dự án (gồm cấp Chính phủ, Bộ ngành, Tập đoàn trong và ngoài nước) đầu tư, kỹ thuật, xây dựng, phát triển nói chung. Đặc biệt là Bộ tài liệu do VEDICO soạn trong suốt những năm qua qua các Dự án có yếu tố phiên dịch (cả dịch consecutive và dịch cabin), kinh nghiệm chắt lọc quý gia và biên soạn.

Video Clip lớp học phiên dịch

 Đối tượng học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu, chi tiết, văn phòng nghi thức và cao cấp, vì vậy Giảng viên thực hiện các khóa dịch thuật của VEDICO đòi hỏi rất gắt gao, với nhiều tiêu chí đặt ra của VEDICO EDU-TECH PROJECT.

Tài liệu học biên dịch tiếng anh

Tài liệu học biên dịch tiếng Anh bao gồm tài liệu được tham khảo, sưu tầm qua các nguồn báo chí, tin tức, sách, giáo trình, các loại tài liệu Dự án (gồm cấp Chính phủ, Bộ ngành, Tập đoàn trong và ngoài nước) đầu tư, kỹ thuật, xây dựng, hợp đồng nói chung. Đặc biệt là Bộ tài liệu về biên dịch do VEDICO soạn trong suốt những năm qua qua các Dự án dịch thuật, kinh nghiệm giảng dạy, tích lũy và biên soạn.