TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đội ngũ quản lý và Cố vấn (07-09-2015)

Để có thể trở thành Tập đoàn “Thực thụ”, VEDICO đang chuẩn bị và từng bước xây dựng, cấu trúc Doanh nghiệp để làm tốt các thành tố kinh tế (K, H, R, T). VEDICO bám theo chiến lược Tổng thể, trong đó chiến lược Nhân sự (Human) được ưu tiên một bước và coi đó là Trọng số “Con người làm nên Tất cả”.

 

 

 

 

Chủ tịch HĐ giáo dục VEDICO

 

 

Mr Thọ và Dũng - Dịch Cabin, Cloud-computing

 

Giám đốc DA (Giảng viên cao t VEDICO
Chuyên gia Nelson chia sẻ với CBNV VEDICO
Thầy Hoạt VEDICO phát biểu ngày 20-11

Mr Thọ - VEDICO dịch Cabin Công nghệ GTVT
VEDICO phiên dịch Phỏng vấn nhanh - JICA
Mr Thọ , mr Hùng VEDICO dịch Cabin - JICA
Dịch cabin hội thảo công nghệ GTVT

 

 

 

 

Lanh dao VEDICO tham Du Tiec Tat Nien

 

Đội ngũ VEDICO thuộc Dự án EDU-TECH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

photo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thamvalamviectaisydney_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   VEDICO FAMILY
VEDICO - INPOMAT - JICA Nhật Bản
VEDICO - Phiên dịch dự án ADB
Phiên dịch lớp học KAB - Bộ LĐTBXH
VEDICO dịch cabin Hội thảo QL nước thải
VEDICO dịch cabin hội thảo Công nghệ
VEDICO Phiên dịch hiện trường
Họp Dự án ADB
VEDICO dịch CABIN
Visiting CHINA
Visiting INDIA

 

Phiên dịch cho đoàn tại Ban QL nhà ở - SGP
Thầy Thọ phiên dịch lớp học - Singapore
VEDICO - phiên dịch hiện trường
Họp về dự án ADB - giao thông
Phiên dịch hội thảo Thẩm mỹ
Dịch cabin hội thảo quản lý nước thải