TIN TỨC - SỰ KIỆN
Đối tác các trường Đại học

CTHĐQT, Chủ biên, Hội đồng và toàn thể các thành viên Ban biên tập chân thành xin cảm ơn các Bộ, Uỷ Ban, Tổng công ty, Tập đoàn, công ty, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước đã hợp tác với VEDICO JSC., và có những góp ý sắc đáng chân thành trong qu&

+ Trong nước:

 - Đại học Thủy lợi (Viên KYTL Viet Nam)

 - Đại học Xây dựng (Viện INPOMAT)

 - Đại học FPT (Khoa KT-TC và CNTT)

 - Đại học Nha Trang (Khao Anh)

 - Đại học Hà Nội (Khoa Anh)

 - Viện ĐH Mở Hà Nội (Khoa Anh)

 -  Hoc viện Chính trị QG Hồ Chí Minh


+ Nước ngoài:

 - ĐH CN NanYang (NTU) - Singapore

 - ĐH Quốc gia Singapore

 - ĐH Assumption - Bangkok

 - ĐH Vancouver - Canada

 - Simon Fraser - Canada

 - Nanyang Technical University

 - Nhà xuất bản BPP - Anh quốc

 - Học viên quản lý Singapore - SIM