TIN TỨC - SỰ KIỆN
Lời chào mừng của Phòng CNTT (02-09-2014)

 Xin chào Quý vị và học viên!

Hiện tại website đang hoàn thiện hệ thống Thư viện chuyên về tài liệu tham khảo Dịch thuật (Biên và Phiên dịch) để phục vụ cho Học viên VEDICO các Chuyên ngành Dịch thuật tiếng Anh.

 Website sẽ xây dựng hệ thống Tư liệu, tài nguyên trực tuyến và Hỗ trợ tư vấn trực tuyến (Thuật ngữ, Cấu trúc, Bài dịch mẫu song ngữ ...) cho Cộng đồng miễn phí!

 Trân trọng!

Ban QT Web - Phòng CNTT Vedico Jsc.,