TIN TỨC - SỰ KIỆN
Hình ảnh lớp luyện Phiên dịch Cabin

Khóa học này đòi hỏi trình độ đầu vào cũng tương đối cao; phải được tư vấn kỹ và kiếm tra qua trình độ. Ở khóa học này, học viên sẽ học xử lý các Kỹ thuật phiên dịch, sử dụng thiết bị, Cabin (booth) dịch và luyện dịch theo sát với thực tế và thực hành thực tế tại các hội nghị hội thảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hocphiendich vedico (50)

 

hocphiendich vedico  (50)

 

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap 

 

phiên dịch cabin

 phiên dịch cabin

 

 phiên dịch cabin

 

Đào tạo Cabin thực hành

 

phiên dịch cabin

 

hocphiendich vedico (41)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
hocphiendich vedico  (39)

hocphiendich vedico (39)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
 
hocphiendich vedico  (33)

hocphiendich vedico (33)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
hocphiendich vedico  (31)

hocphiendich vedico (31)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
 
hocphiendich vedico  (31)

hocphiendich vedico (31)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
 
 

hocphiendich vedico (27)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 

 
 
hocphiendich vedico  (22)

hocphiendich vedico (22)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
 
hocphiendich vedico  (20)

hocphiendich vedico (20)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
hocphiendich vedico  (15)

hocphiendich vedico (15)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
 
hocphiendich vedico  (13)

hocphiendich vedico (13)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
 

hocphiendich vedico (51)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 
 
hocphiendich vedico  (44)

hocphiendich vedico (44)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao cap
 

 phiên dịch cabin

 

hocphiendich vedico (44)

www.daotaodichthuat.edu.vn hoc dich thuat cao capc