TIN TỨC - SỰ KIỆN
VIDEO CLIP về lớp Phiên dịch Cabin (Simultaneous)

Phiên dịch song song (thường gọi là phiên dịch Cabin) là loại hình phiên dịch khó nhất và đòi hỏi nhiều yếu tố (Demanding Job). Chính vì thế ở trình độ này, người học phải rèn luyện bài bản, thực tiễn (ngoài lý thuyết lồng ghép trong quá trình luyện ra) bao gồm các kỹ năng thực hành chuyên sâu, xử lý tình huống, các đối sách, công tác chuẩn vị, làm quen và sử dụng tốt thiết bị ... 

 

Simultaneous interpreting Practice at VEDICO PROECT

 

 

Simultaneous interpreting Practice at VEDICO PROECT

 

 Luyen phien dich Cabin tai VEDICO PROJECT

 

 Simultaneous interpreting Practice at VEDICO PROECT

 

 Simultaneous interpreting Practice at VEDICO PROECT

 

Interviewing Students of Simultaneous interpreting Practice at VEDICO PROECT

 

Phiên dịch song song (thường gọi là phiên dịch Cabin) là loại hình phiên dịch khó nhất và đòi hỏi nhiều yếu tố (Demanding Job). Chính vì thế ở trình độ này, người học phải rèn luyện bài bản, thực tiễn (ngoài lý thuyết lồng ghép trong quá trình luyện ra) bao gồm các kỹ năng thực hành chuyên sâu, xử lý tình huống, các đối sách, công tác chuẩn vị, làm quen và sử dụng tốt thiết bị liên quan đến Booth (Cabin) cho các Hội thảo, Hội nghị.

 

http://www.youtube.com/channel/UC2NqX_cOkVJf8JHcsmU6WGw/videos

http://www.youtube.com/watch?v=euBXONmAbiI