TIN TỨC - SỰ KIỆN
Giáo trình giảng dạy VEDICO

Giáo trình VEDICO áp dụng cho hơn 15 chuyên ngành, nhưng mỗi khóa sẽ học các chuyên ngành theo như Chỉ định của chuyên gia dịch thuật VEDICO_EDU sao cho hợp lý nhất với mỗi lớp. Theo đó các Topic dịch sẽ được phân bổ cho các chuyên ngành trong khoá học. Tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, xây dựng, báo chí, hợp đồng, báo 

Tài liệu học tập: (Giáo trình do VEDICO biên soạn và cung cấp miễn phí cho học viên trong suốt khóa học)

 

Giáo trình VEDICO áp dụng cho hơn 15 chuyên ngành, nhưng mỗi khóa sẽ học các chuyên ngành theo như Chỉ định của chuyên gia dịch thuật VEDICO_EDU sao cho hợp lý nhất với mỗi lớp. Theo đó các Topic dịch sẽ được phân bổ cho các chuyên ngành trong khoá học. Tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, ngoại giao, xây dựng, báo chí, hợp đồng, báo cáo chuyên ngành…

      Dịch các bài báo, tạp chí, chuyên đề,

      Hợp đồng; Hồ sơ mời thầu, hợp đồng đa lĩnh vực. 

      Dịch Tài liệu ngân hàng, bảo lãnh ngân hàng, vận đơn, hóa đơn.

      Dịch luận văn, Đề tài khoa học, dịch báo cáo chuyên ngành

      Dịch Fax - Thư tín - Công văn – Văn bản pháp lý 

      Dịch báo cáo tài chính, dự án đầu tư, đề xuất

      Dịch báo cáo đầu tư, dự án xây dựng, dự án giao thông

      Dự án khả thi, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), địa chất, thủy văn

 

Nguồn tài liệu tham khảo từ những bài báo mới nhất, uy tín của các hãng tin thế giới. Bộ tài liệu các Dự án trong và ngoài nước, Hợp đồng ngoại (loại khó) của VEDICO đã thực hiện trong những năm qua và bài học do chính Giảng viên và chuyên gia VEDICO đúc kết biên soạn dựa vào trình độ thực tế và nhu cầu của học viên mỗi lớp.

 

Các bạn tham khao thêm: https://www.facebook.com/vedico.vedicojsc / LINK này: HỌC DỊCH THUẬT

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin