LỚP PHIÊN DỊCH
Học dịch nói (phiên dịch) tại VEDICO (01-03-2011)

 Các nguồn tài liệu học sẽ tham khảo từ: Giáo trình VEDICO áp dụng cho hơn 20 chuyên ngành, trong đó có 8 chuyên ngành nổi bật. Theo đó các Topic dịch sẽ được phân bổ cho các chuyên ngành trong từng khoá học

Các kỹ năng tốc ký – Phiên dịch (08-02-2011)

 Kỹ năng Tốc ký Phiên dịch (chủ yếu là dịch đuổi/ consecutive interpretation) thật sự rất quan trọng trong loại hình phiên dịch đuổi. Nếu như các bạn không có kỹ năng này tốt cũng như Short-term memory không được rèn luyện và nâng cao thì khó mà có thể làm tốt được công việc Phiên dịch. Các khóa luyện phiên dịch consecutive tại VEDICO luôn quan tâm và giúp học viên cải thiện nhanh chóng các kỹ năng này! 

Lý thuyết học Phiên dịch (08-06-2010)

Chưa có ai nói học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) là dễ dàng. Đối tượng học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu, chi tiết, văn phong nghi thức và cao cấp, các khóa học thực hành ở VEDICO chỉ nêu một cách khái quát về Lý thuyết phiên dịch mà tập trung vào phần thực hành (practical) là chính: kỹ thuật, giải pháp, các tác nghiệp và "ngón nghề" cho các phiên dịch tương lai "kiếm cơm". 

Trang  1   2