THÔNG TIN CHI TIẾT
Học phiên dịch ngoại khóa, thực tế

Công tác phiên dịch đòi hỏi sự thực hành, thực tiễn rất cao. Vì phiên dịch cũng như biên dịch yêu cầu trình độ ngoại ngữ ở bậc cao nhất và ứng dụng thực tiễn cao nhất. Các khóa phiên dịch phải được thiết kế sao cho đáp ứng được yêu cầu trên. Học viên sẽ được tham gia các buổi ngoại khóa tùy theo lĩnh vực và trình độ, bao gồm phiên dịch Hội thảo, Hội nghị, Phiên dịch hiện trường, ,

ngoại khóa (dã ngoại) cùng với Giảng viên và Chuyên gia ngôn ngữ (tiếng Anh bản ngữ) và các chuyên gia, kỹ sư chuyên ngành khác tham gia hướng dẫn.     

 

CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỌC THỰC HÀNH, NGOẠI KHÓA

(Các lớp Phiên dịch)

 

Học viên các lớp hãy đăng ký theo lớp (nêu rõ chuyên ngành định hướng sẽ làm việc sau này hoặc đang làm việc ở chuyên ngành đó) với Phòng VEDICO-EDU để xếp lớp/ nhóm tham gia học Ngoại khóa.

 

Các trình tự và chi tiết thực hiện như sau:

 

1- Đăng ký với phòng VEDICO-EDU (theo đúng trình độ, chuyên ngành cần tham gia buổi học ngoại khóa đó, không nhất thiết phải đi cùng với lớp của mình, mà căn cứ vào trình độ và chuyên ngành phù hợp)

2- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cá nhân theo hướng dẫn của VEDICO-EDU.

3- Đọc tài liệu liên quan, ghi chép những thắc mắc, ý kiến ... để Giảng viên và chuyên gia sẽ giải đáp cho học viên ở ngoài hiện trường (theo thực tế)

4- VEDICO EDU-TECH PROJECT sẽ bố trí xe ô tô (mini bus) - dùng 01 xe 16 chỗ (hiện có), có thể thuê thêm xe (theo tình hình cụ thể), và các lịch học liên quan.

5- Tùy vào khu vực (xa hay gần), bố trí nơi ăn, ở, nghỉ ngơi.... cho lớp sao cho hợp lý, tiết kiệm, nhưng hiệu quả.

6- Về đóng góp kinh phí: Kinh phí cho lớp học ngoại khóa, hiện trường nằm ngoài học phí/kinh phí của khóa học, nên học viên phải đóng thêm khoản kinh phí này. Tuy nhiên VEDICO sẽ hỗ trợ một phần kinh phí, lấy từ Quỹ đầu tư của dự án VEDICO EDU-TECH PROJECT. Cụ thể chi phí đóng góp của Giảng viên, Chuyên gia và Học viên như sau:

a) Tiền xe đi lại: VEDICO chủ động và hỗ trợ 100% (các lớp ngoại tỉnh); Trong phạm vị Hà Nội, học viên chủ động phương tiện đi lại.

b) Tiền ăn, uống: Mỗi cá nhân học viên sẽ tự lo khoản này. Riêng giáo viên thì VEDICO hỗ trợ 100%. Cán bộ, quản lý lớp của VEDICO-EDU: Hỗ trợ 100%.

d)  Các chi phí khác: đối ngoại, chụp ảnh, quay phim, tổ chức sự kiện : VEDICO-EDU chịu trách nhiệm 100%.

 

Liên hệ và Đăng ký

Học viên liên hệ trực tiếp tại Văn phòng VEDICO-EDU tại: số nhà 8, ngõ 495 - đường Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội (gần ĐH Hà Nội, đối diện đường Lương Thế Vinh sang). Tel. 0466573941; 0435533958; Hotline (Edu): 0987 63 63 99. (Tham khảo thêm Quy trình đăng ký học)

 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

Lớp học biên dịch

Lớp học phiên dịch

Lớp học thực hành dịch

Thực hành biên dịch

Thực hành phiên dịch

Luyện dịch thuật

Lớp dịch thuật tiếng anh

Lý thuyết học dịch thuật

Lý thuyết học biên dịch

Lý thuyết học phiên dịch

Tài liệu học dịch thuật

Tìm lớp học dịch thuật

Lớp phiên dịch tiếng anh

Khai giảng lớp biên dịch

Khai giảng lớp phiên dịch

Đào tạo dịch thuật

Lớp dịch thuật tiếng anh

Đào tạo phiên dịch

Đào tạo biên dịch tại hà nội

Trung tâm đào tạo dịch

 

 

Lop hoc bien dich

Lop hoc phien dich

Lop hoc thuc hanh dich

Thuc hanh bien dich

Thuc hanh phien dich

Luyen dich thuật

Lop dich thuat tieng anh

Ly thuyet hoc dich thuat

Ly thuyet hoc bien dich

Ly thuyet hoc phien dich

Tai lieu hoc dich thuat

Tim lop hoc dich thuat

Lop phien dich tieng anh

Khai giang lop bien dich

Khai giang lop phien dich

Dao tao dich thuat

Lop dich thuat tieng anh

Dao tao phien dich

Dao tao bien dich tai ha noi

Trung tam dao tao dich

 

 

Lophocbiendich

Lophocphiendich

Lophocthuchanhdich

Thuchanhbiendich

Thuchanhphiendich

Luyendichthuật

Lopdichthuattienganh

Lythuyethocdichthuat

Lythuyethocbiendich

Lythuyethocphiendich

Tailieuhocdichthuat

Timlophocdichthuat

Lopphiendichtienganh

Khaigianglopbiendich

Khaigianglopphiendich

Daotaodich thuat

Lopdichthuattienganh

Daotaophiendich

Daotaobiendichtaihanoi

Trungtamdaotaodich

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!