LỚP PHIÊN DỊCH
Lớp phiên dịch Consecutive (phiên dịch nối tiếp)

Đối tượng học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu, chi tiết, văn phòng nghi thức và cao cấp... Khóa học này đòi hỏi trình độ đầu vào cũng tương đối cao – cần được tư vấn kỹ và/hoặc kiểm tra đầu vào cụ thể và khách quan để được xếp lớp và mang lại hiệu quả

Yêu cầu đầu vào cho lớp Phiên dịch Consecutive

Đối tượng học Phiên dịch Consecutive (Phiên dịch nối tiếp) là ở trình độ cao, kiến thức của ngôn ngữ nguồn và đích phải ở mức cao xét về góc độ ngôn ngữ và cần hiểu biết về thêm về một số lĩnh vực nhất định. Khóa học này đòi hỏi trình độ đầu vào cũng tương đối cao – cần được tư vấn kỹ và/hoặc kiểm tra đầu vào cụ thể và khách quan để được xếp lớp và mang lại hiệu quả

Lớp phiên dịch consecutive thực hành nâng cao

Đối tượng học Phiên dịch (dịch nói) nâng cao là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu về một số lĩnh vực nhất định. Khóa học này đòi hỏi trình độ đầu vào cũng tương đối cao; phải được tư vấn kỹ và kiếm tra qua trình độ. Ở khóa học này, học viên sẽ học xử lý các Kỹ thuật phiên dịch, sử dụng thiết bị, Cabin (booth) dịch và luyện dịch theo sát với thực tế và thực hành thực tế tại các hội nghị hội thảo.

Luyện phiên dịch Song song và Cabin

Đối tượng học Phiên dịch Song song và Cabin là ở trình độ cao, kiến thức của ngôn ngữ nguồn và đích phải ở mức cao xét về góc độ ngôn ngữ và cần hiểu biết về thêm về một số lĩnh vực nhất định. Khóa học này đòi hỏi trình độ đầu vào cũng tương đối cao – cần được tư vấn kỹ và/hoặc kiểm tra đầu vào cụ thể và khách quan để được xếp lớp và mang lại hiệu quả 

Giáo viên dạy phiên dịch: Họ là ai?

 Các lớp học đều được hỗ trợ, trợ giúp về học phí, với tinh thần đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà và giúp nhân lực trẻ ở Việt Nam có một kỹ năng, kiến thức Dịch thuật thật tốt trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế. VEDICO dành Quỹ phát triển Dự án VEDICO EDU-TECH PROJECT để trang trải: Đầu tư thiết bị, phòng học, Hỗ trợ học bổng, kinh phí cho các đôi tượng cụ thể; Chi lương/ thù lao cho đội ngũ Giảng dạy ở mức THỎA ĐÁNG nhất.&

Học kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

 =>> Lớp kỹ năng Thuyết trình (Presentation Skills)

VEDICO-EDU thường xuyên mở các lớp Đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành: Ngữ pháp Biên dịch, Nghe nói định hướng Phiên dịch, Biên dịch và phiên dịch (dịch viết và

Học nghe nói định hướng Phiên dịch

 Lớp dành cho những ai đã có khả năng giao tiếp tiếng Anh trình độ B trở lên. Đây là khóa học giao tiếp (nghe -nói) ở mức cao, phản xạ nhanh - định hướng phiên dịch. Các kỹ năng, kỹ thuật liên quan được đa ra hướng theo các kỹ năng Phiên dịch sau này. 

Kỹ năng tốc ký trong phiên dịch

Nếu như việc rèn luyện kỹ năng nhớ được xem là bước đầu tiên, cơ bản giúp phiên dịch hình thành thói quen nghe đồng thời xử lý thông tin một cách thông minh để có thể truyền tải được thông điệp của diễn giả, việc rèn luyện kỹ năng ghi chép sẽ giúp phiên dịch chuyển tải được đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn nội dung của diễn giả.

Kỹ năng ghi nhớ trong phiên dịch

 uá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. Phiên dịch cần phải tập trung lắng nghe, vừa nghe vừa phân tích để rút ra « ý muốn nói » của tác giả để ghi nhớ

Kỹ năng phân tích trong phiên dịch

  Nếu không hề có sự liên hệ nào, thì chỉ có thể là tác giả nói nhầm hoặc phiên dịch nghe không rõ. Trong trường hợp này, phiên dịch phải không ngần ngại hỏi lại người nói chứ tuyệt nhiên không nên ngây ngô chuyển ngữ một cách « chung thành» nội dung thông tin mà mình đã nghe thấy.

Trang  1   2