TIN TỨC - SỰ KIỆN
Kỹ năng ghi nhớ trong phiên dịch (06-09-2011)

 uá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. Phiên dịch cần phải tập trung lắng nghe, vừa nghe vừa phân tích để rút ra « ý muốn nói » của tác giả để ghi nhớ

 Quá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. 

 

 
Một trong những kỹ năng cơ bản nhất của phiên dịch là kỹ năng ghi nhớ. Thông thường, khi dịch nối tiếp, người nói thường dừng lại sau một vài câu để phiên dịch chuyển ngữ. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp, người nói có thể nói liền một mạch trong khoảng thời gian vài ba phút mới dừng lại. Nếu phiên dịch không ghi nhớ được thì sẽ rơi vào tình trạng « không có gì để dịch ».

Có ý kiến cho rằng khả năng ghi nhớ là một năng khiếu thiên bẩm và bất kỳ phiên dịch giỏi nào cũng phải là người có năng khiếu này. Tuy nhiên, trong thực tế, kỹ năng ghi nhớ hoàn toàn có thể xây dựng được thông qua rèn luyện và phải được thường xuyên trau dồi.

 

Quá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. Phiên dịch cần phải tập trung lắng nghe, vừa nghe vừa phân tích để rút ra « ý muốn nói » của tác giả để ghi nhớ. Trong quá trình này, phiên dịch phải vận dụng những hiểu biết của mình để đón nhận thông tin một cách chủ động nhằm thiết lập một « dàn ý » nội dung sát với nội dung của người nói. Công việc tiếp theo là phát biểu nội dung đó ra bằng ngôn ngữ đến sao cho chuẩn xác.

Nguyên tắc « ghi nhớ nội dung » nêu trên chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ, trong đó tiêu biểu là trường hợp người nói chỉ nói để mà nói chứ không có nội dung, không nhằm chuyển tải bất kỳ thông tin nào. Một trường hợp khác thường được biết đến là khi người nói đặt trọng tâm vào hình thức ngôn ngữ chứ không đặt trọng tâm vào nội dung. Trong những trường hợp này, việc dịch nguyên bản « word by word » tỏ ra cần thiết và đòi hỏi phiên dịch phải nhớ được chính xác câu, từ của người nói.
 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

Lớp học biên dịch

Lớp học phiên dịch

Lớp học thực hành dịch

Thực hành biên dịch

Thực hành phiên dịch

Luyện dịch thuật

Lớp dịch thuật tiếng anh

Lý thuyết học dịch thuật

Lý thuyết học biên dịch

Lý thuyết học phiên dịch

Tài liệu học dịch thuật

Tìm lớp học dịch thuật

Lớp phiên dịch tiếng anh

Khai giảng lớp biên dịch

Khai giảng lớp phiên dịch

Đào tạo dịch thuật

Lớp dịch thuật tiếng anh

Đào tạo phiên dịch

Đào tạo biên dịch tại hà nội

Trung tâm đào tạo dịch

 

 

Lop hoc bien dich

Lop hoc phien dich

Lop hoc thuc hanh dich

Thuc hanh bien dich

Thuc hanh phien dich

Luyen dich thuật

Lop dich thuat tieng anh

Ly thuyet hoc dich thuat

Ly thuyet hoc bien dich

Ly thuyet hoc phien dich

Tai lieu hoc dich thuat

Tim lop hoc dich thuat

Lop phien dich tieng anh

Khai giang lop bien dich

Khai giang lop phien dich

Dao tao dich thuat

Lop dich thuat tieng anh

Dao tao phien dich

Dao tao bien dich tai ha noi

Trung tam dao tao dich

 

 

Lophocbiendich

Lophocphiendich

Lophocthuchanhdich

Thuchanhbiendich

Thuchanhphiendich

Luyendichthuật

Lopdichthuattienganh

Lythuyethocdichthuat

Lythuyethocbiendich

Lythuyethocphiendich

Tailieuhocdichthuat

Timlophocdichthuat

Lopphiendichtienganh

Khaigianglopbiendich

Khaigianglopphiendich

Daotaodich thuat

Lopdichthuattienganh

Daotaophiendich

Daotaobiendichtaihanoi

Trungtamdaotaodich

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!