TIN TỨC - SỰ KIỆN
Học bổng cho học viên VEDICO

Hàng năm, VEDICO EDU-TECH PROJECT cùng với VEDUCO CLUB dành 50 suất học Bổng toàn phần cho các Tân thủ khoa của các Học viện, Trường đại học trong cả nước, chủ yếu tại Hà Nội. Quỹ học bổng này giúp các Tân thủ khoa có cơ hội học và luyện các kỹ năng Dịch thuật chất lượng cao tại VEDICO. Thời gian thực hiện, cách thức và các chi tiết liên quan như sau:  

 

 1- Đối tượng hỗ trợ/ ưu tiên:

- Tân Sinh viên Thủ khoa các trường Đại học (khối D1 và A1) năm học 2016 - 2017.

- Số lượng: 50 sinh viên, mỗi lớp Biên dịch tại VEDICO sẽ nhận 05 học viên. Như vậy sẽ chia làm 10 lớp. Số lượng 50 sinh viên thủ khoa sẽ được chọn theo nguyên tắc đăng ký trước thì xét trước đến đủ 50 học viên.   

 

2- Thời gian thực hiện:

- Các tỉnh: từ tháng 9 năm trước (năm nhập học) đến tháng 5 năm sau.

- Hà Nội: từ tháng 9 năm trước (năm nhập học) đến tháng 3 năm sau.

 

3- Cách thức thông báo:

- Thông báo trên phương tiện MEDIA.

- Thông qua Các website, Facebook, Diễn đàn

 

4- Tiến hành học và luyện: 

-          Sắp xếp vào lớp học (theo lịch của VEDICO hàng tháng) cho đến khi hết số lượng sinh viên thuộc diện ưu tiên trên.

-          Chương trình học Theo đúng chương trình học các kỹ năng/ kỹ thuật phiên dịch của VEDICO biên soạn và áp dụng cho các lớp tại VEDICO. Tham khảo lịch học tại đây: http://www.daotaodichthuat.edu.vn/article/276-Lop-bien-dich-tieng-anh-thuc-hanh-1.html#display

 

5- Đăng ký và tư vấn:

- Liên hệ với VEDICO EDU để được hướng dẫn:

+ Đăng ký theo Link này:http://www.daotaodichthuat.edu.vn/contact/

+ Liên hệ Hotline: 0987 63 63 99 để được hướng dẫn cụ thể

Lưu ý:

VEDICO EDU hỗ trợ miễn học phí toàn phần (100%) cho các bạn thủ khoa nêu trên học trực tiếp tại các lớp của VEDICO EDU. Các chi phí liên quan khác như ăn ở, đi lại, v.v.. khác sẽ do sinh viên tự túc.   

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

          Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 024- 355-33958; 024 66573941;

Fax.: + 84- 024- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

Skype nick: phiendichcabin

                                               

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

 Dịch thuật y tế

 Dịch thuật y khoa

 Dịch thuật pháp luật

 Dịch thuật pháp lý

 Dịch thuật xây dựng

 Dịch thuật giao thông

 Dịch thuật cầu đường

 Dịch thuật địa chất

 Dịch thuật khảo sát

 Dịch thuật thăm dò

 Dịch thuật thí nghiệm

 Dịch thuật khoan địa chất

 Dịch thuật khai thác mỏ

 Dịch thuật thi công

 Dịch thuật kỹ thuật

 Dịch thuật xây lắp

Dich thuat y te

Dich thuat y khoa

Dich thuat phap luat

Dich thuat phap ly

Dich thuat xay dựng

Dich thuat giao thong

Dich thuat cau duong

Dich thuat dia chat

Dich thuat khao sat

Dich thuat tham do

Dich thuat thi nghiem

Dich thuat khoan dia chat

Dich thuat khai thac mo

Dich thuat thi cong

Dich thuat ky thuat

Dich thuat xay lap

Dichthuatyte

Dichthuatykhoa

Dichthuatphapluat

Dichthuat phaply

Dichthuatxaydựng

Dichthuatgiaothong

Dichthuatcauduong

Dichthuatdiachat

Dichthuatkhaosat

Dichthuatthamdo

Dichthuatthinghiem

Dichthuatkhoandiachat

Dichthuatkhaithacmo

Dichthuatthicong

Dichthuatkythuat

Dichthuatxaylap

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!