TIN TỨC - SỰ KIỆN
Quỹ khuyến học VEDICO-EDU

VEDICO-EDU sẽ xây dựng Quỹ khuyến học năm 2015 - 2016 với giá trị là 100 triệu đồng; ngoài ra còn có hơn 200 suất học bổng cho các lớp học nâng cao trong cả nước. Quỹ trên là do VEDICo JSC., và Dự án EDU-TECH và đối tác phát triển của VEDICO xây dựng với mong muốn hỗ trợ và nâng cao khả năng tiêng Anh cao cấp cho người học và các Tổ chức đào tạo ANh ngữ chuyên sâu.

 VEDICO-EDU sẽ xây dựng Quỹ khuyến học năm 2015 - 2016 với giá trị là 100 triệu đồng; ngoài ra còn có hơn 200 suất học bổng cho các lớp học nâng cao trong cả nước. Quỹ trên là do VEDICo JSC., và Dự án EDU-TECH và đối tác phát triển của VEDICO xây dựng với mong muốn hỗ trợ và nâng cao khả năng tiêng Anh cao cấp cho người học và các Tổ chức đào tạo ANh ngữ chuyên sâu.