TIN TỨC - SỰ KIỆN
Tên các cơ quan, bộ ngành bằng tiếng Anh

Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổi bật nhất.

1. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organization) Vụ Pháp chế (Department of Legal Affairs)

Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)

Vụ Bảo hiểm xã hội (Department of Social Insurance) Vụ Bình đẳng giới (Department of Gender Equality)

Vụ Lao động – Tiền lương (Department of Labour-Salary)

Vụ Hợp tác quốc tế (Department of International Cooperation) Cục Quản lý lao động ngoài nước (Agency of Overseas Labour) Cục An toàn lao động (Agency of Occupational Safety and Health) Cục Việc làm (Agency of Employment)

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Agency of Children Protection and Care) Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning – Finance)

Cục Người có công (Agency of the People with Special Contributions to the Country) Cục Phòng, chống tệ nn xã hội (Agency of Social Evil Prevention)

Cục Bảo trợ xã hội (Agency of Social Protection) Văn phòng Bộ (Ministry Office)

Tổng Cục dạy nghề (Directorate of Vocational Training)

 

 

          2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ministry of Culture, Sports and Tourism)

Vụ Tổ chức cán bộ (Department of Personnel and Organization) Vụ Pháp chế (Department of Legislation)

Thanh tra Bộ (Ministry Inspectorate)

Vụ  Khoa  học,  Công  nghệ   Môi  trường  (Department  of  Science,  Technology  and

Environment

Cục Hợp tác quốc tế (Agency of International Cooperation) Cục Di sản văn hóa (Agency of Cultural Heritage)

Vụ Đào tạo (Department of Training Management)

Tổng cục Du lịch (Vietnam National Administration of Tourism) Vụ Thi đua khen thưởng (Department of Emulation and Reward)

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Agency of Art, Photography and Exhibition) Vụ Gia đình (Department of Family)

Vụ Văn hóa dân tộc (Department of Ethnic Culture) Vụ Thư viện (Department of Library)

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Department of Planning and Finance)

Văn  phòng  Bộ  kể  cả  Văn  phòng  đại  diện   Đà  Nẵng  (Ministry  Office,  including

Representative Office in DaNang city

Cục Công tác phía Nam (South Agency)

Cục Nghệ thuật biểu din (Agency of Performing Arts) Cục Điện ảnh (Cinema Agency)

Cục Bản quyền tác giả (Agency of Copyright)

Cục Văn hóa cơ sở (Agency of Grassroots Culture)

Tổng cục Thể dục thể thao (Directorate of Physical Training and Sports)

Ban Quản Làng Văn hóa Du lịch các dân tốc Việt Nam (Management Unit of the

Culture and Tourism Village of Vietnamese Ethnics)

 

 

 #dịchtàiliệu #dịchthuật #dichtailieu #phiêndịch #chothuêthôngdịch#chothuêphiêndịch #phiêndịchcabin

 #phiêndịchtháptùng #phiêndịchhộithảo#phiêndịchhiệntrường #phiêndịchtraođổithươngmại #phiêndịchdựán

 #cabin #hộichợ #phiêndịchhộichợ #phiendichhoicho #dịchtiếngpháp #dịchtiếngnhật#tiếngnhật #tiếngtrung

 #tiếnghàn #tiếngtâybannha #dichthuatvedico#dichhosothau #phiendichhoinghi #phiendichcabin #phiendichnoitiep

#côngtydichthuật #nhậndịchtàiliệu #dịchtiếnganh