TIN TỨC - SỰ KIỆN
Thuật ngữ chuyên ngành thủy lợi

 Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổi bật nhất.

 Đây cũng là Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN mà VEDICO đang triển khai và sẽ cho ra mắt vào năm 2015, bao gồm: Điện tử, bản in (giấy), Dạng tranh/ ảnh và cả Slide và Video do VEDICO đầu tư và Xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho đội ngũ CBNV làm việc tại VEDICO và chia sẻ cho nhưng ai muốn nâng cao vốn Từ vựng/ thuật ngữ tiếng Anh, cũng như các thứ tiếng khác trong và ngoài nước.   

  

I. THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI? THOÁT NƯỚC (PART I)

 

adjusting valve : van điu chnh

air-operated valve : van khí nén

alarm valve : van báo động

amplifying valve : đèn khuếch đại

angle valve : van góc

automatic valve : van t động

auxiliaty tank : bình ph; thùng ph

back valve : van ngược

balanced needle valve : van kim cân bng

balanced valve : van cân bng

ball and lever valve : van hình cu – đòn by

ball valve : van hình cu, van kiu phao

bleeder valve : van x

borehold : bãi giếng (gm nhiu giếng nước )

bottom discharge valve : van x đáy

brake valve : van hãm

bucket valve : van pit tông

butterfly valve : van bm; van tiết lưu

by-pass valve : van nhánh

catch tank : bình x

charging tank : bình np

charging valve : van np liu

check valve : van cn; van đóng; van kim tra

clack valve : van bn l

clapper valve : van bn l

clarifying tank : b lng, b thanh lc

collecting tank : bình góp, bình thu

collector well : Giếng thu nước (cho nước ngm)

compartmented tank : bình cha nhiu ngăn, thùng nhiu ngăn

compensation valve : van cân bng, van bù

compression valve : van nén

conical valve : van côn, van hình nón

control valve : van điu chnh; van kim tra;

cup valve : van hình chén

cut-off valve : van ngt, van chn

delivery valve : van tăng áp; van cung cp;

depositing tank : b lng bùn

destritus tank : b t hoi

diaphragm valve : van màng chn

digestion tank : b t hoi

dip tank : b nhúng (để x lý)

direct valve : van trc tiếp

discharge valve : van x, van tháo

cylinder: lăng trụ

Flood spillway: đập tràn xả lũ

dam crest level: cao trình đỉnh đập

Đỉnh đê: (dam crest)

Đê (Dike)

Đê sông (River dike)

Đê điều (Flood control system)

Đê cửa sông (Estuary dike)

Đê chính (Main dike)

Đê phụ (Retired embankment)

Đê bao (Ring dike)

Đê bối (River side bund)

Đê chuyên dùng (Specialize dike)

Kè bảo vệ đê (Dike protection revetment)

Cống qua đê (Dike sluice)

Công trình phụ trợ (Auxiliary work)

Cửa khẩu qua đê (Dike-crossing works)

 

Chân đê (Dike bottom)

Hệ số mái dốc của đê (Slope coefficient of dike)

Mực nước thiết kế đê (Design water level of dike)

Lưu lượng lũ thiết kế (Design flood discharge)

Dòng chủ lưu (Mainstream)

Bãi sông (River terrace)

Lòng sông (River channel)

Hộ đê (Dike protection)

Hệ số an toàn (Safety coefficient)

Mức đảm bảo thiết kế đê (Guarantee level of dike design)

 

 Các phần tiếp theo sẽ được Cập nhật song song với tiến độ Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH VEDICO

(VEDICO's WIKI-DICTIONARY PROJECT)

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                               

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

Học dịch thuật nâng cao

 Học biên dịch tiếng Anh

 Học phiên dịch tiếng Anh

 Luyện biên dịch cao cấp

 Học phiên dịch thực hành

 Luyện phiên dịch thực hành

 Tìm lớp học dịch thuật

 Học biên phiên dịch

 Học dịch thuật tiếng Anh

 Luyện dịch tiếng Anh

 Học dịch thuật tiếng Anh

 Đào tạo dịch thuật

 Trung tâm luyện dịch thuật

 Đào tạo biên dịch

 Đào tạo phiên dịch

 Đào tạo biên phiên dịch

 Trung tâm đào tạo dịch thuật

Lý thuyết học dịch thuật

Lý thuyết học biên dịch

Lý thuyết học phiên dịch

 

Hoc dich thuat nang cao

Hoc bien dich tieng Anh

Hoc phien dich tieng Anh

Luyen bien dich cao cap

Học phien dich thuc hanh

Luyen phien dich thuc hanh

Tim lop hoc dich thuat

Hoc bien phien dich

 Hoc dich thuat tieng Anh

Luyen dich tieng Anh

Hoc dich thuat tieng Anh

 Dao tao dich thuat

Trung tam luyen dich thuat

Dao tao bien dich

Dao tao phien dich

Dao tao bien phien dich

Trung tam dao tao dich thuat

Ly thuyet hoc dich thuat

Ly thuyet hoc bien dich

Ly thuyet hoc phien dich

 

Hocdichthuatnangcao

HocbiendichtiengAnh

Hocphiendichtieng Anh

Luyenbiendichcaocap

Họcphiendichthuchanh

Luyenphiendichthuchanh

Timlophocdichthuat

Hocbienphiendich

 Hocdich thuattiengAnh

LuyendichtiengAnh

Hocdichthuat tiengAnh

 Daotaodichthuat

Trungtamluyendichthuat

Daotaobiendich

Daotaophiendich

Daotaobienphiendich

Trungtamdaotaodichthuat

Lythuyethocdichthuat

Lythuyethocbiendich

Lythuyethocphiendich